Galerie Fénix Vysočanská

Od okamžiku, kdy poklepem na základní kámen zahájila Tereza Maxová výstavbu velkorysého projektu „Galerie Fénix Vysočanská a Clarion Congress Hotel Prague Vysočany“, uplynulo 21 měsíců.

Po celou tuto dobu zažila již tak frekventovaná křižovatka vysočanského centra nevídaný stavební ruch. Před očima pravidelných cestujících čekajících na své autobusové spoje vyrostl na náměstí OSN monument, který zanedlouho nabídne obyvatelům a návštěvníkům Prahy další tisíce metrů čtverečních obchodních ploch, nadstandardní ubytovací kapacity a zázemí pro pořádání kongresů.

Investice developera Czech Property Investments, a. s. ve výši ca 2,5 mld. korun dala příležitost ukázat projektantům ze Sdružení ateliérů Atrea - Deltaplan - Hexaplan International a všem stavebním firmám, hlavnímu dodavateli PSJ Holding, a. s. i ostatním jednotlivým subdodavatelům, že dokáží zrealizovat společně náročné dílo v relativně krátké době a vysoké kvalitě. O samotnou montáž provětrávaných fasád se postaraly pracovníci dodavatelských firem Fastec, s.r.o. a Vokoun & Pokorný, s. r. o.

Komplex budov působí monumentálně z každého pohledu z náměstí i přilehlých ulic a parků. Tvarová a materiálová různorodost však rozbíjí celou hmotu. Toto je zásluha především architektů. Dokázali se poprat s požadavky na nemalý objem realizovaných budov a poskládali zajímavý soubor budov.

Sklo, hliník a keramika. Kombinací těchto materiálů je tvořen kabát celé „Galerie“. Systém předvěšených provětrávaných fasád chrání stavební konstrukce i interiér. Z hlediska tepelně technického jde o dokonalou ochranu před únikem tepla v zimním období a nežádoucím přehříváním v létě. Prodyšná tepelná minerální izolace Rockwool Airrock ND v součinnosti s provětrávanou mezerou zajišťuje spolehlivě odvedení vlhkosti vznikající při provozu uvnitř budov. Vnější plášť tvoří kvalitní obkladové materiály s dlouhou životností. Hliníkové sendvičové desky typu bond v barvě šedivé metalízy podtrhují moderní vzhled a stavbu odlehčují. Protiváhou k aluminiu je použit klasický přírodní materiál, keramické dlaždice AGROB BUCHTAL v barvě cihelného střepu. Jako doplňkový materiál jsou v několika partiích namontovány velkoformátové desky z vláknobetonu.

Všechny vyjmenované obklady jsou uchyceny na hliníkové systémové nosné konstrukci SPIDI®Max. Základním prvkem této nosné konstrukce je upevňovací kotva - SPIDI®Max. Jedná se o unikátní konstrukční prvek, který umožňuje bezpečné uchycení nosných profilůsmožnostíplynulérektifikacekombinací různých délek kotev nebo v rámci jedné kotvy pomocí patentového upínacího pera. Standardní délky kotev jsou od 40 do 300 mm, což umožňuje bezproblémovou aplikaci libovolné tloušťky tepelného izolantu a vzduchové provětrávané mezery. Tvar a dimenze kotvy vychází z mnohaletých zkušeností i nákladného vývoje a jejich výsledkem je optimální návrh nosného elementu, který při vlastní nízké hmotnosti má vysokou únosnost. Hlavní části konstrukce – kotvy SPIDI®Max a systémové nosné profily se dodávají ve dvou základních materiálových provedení. Nejvíce používaná je varianta z vysokopevnostní hliníkové slitiny AlMg3G22, zaručující maximální únosnost a životnost celé fasády. Levnější variantou je ocel s kvalitní povrchovou úpravou AlZn. Uchycení kotvy SPIDI®Max se provádí pomocí plastových hmoždinek a šroubu se šestihrannou hlavou.

V závislosti na typu obkladových prvků se do upínacích per osazují nosné profily,které se po dokonalém vyrovnání v ploše fasády fixují samořeznými nerezovými šrouby. Dimenze jednotlivých prvků konstrukce a jejich množství vychází ze statického návrhu celého systému, tzv.“systémové statiky“. Takto navržená nosná konstrukce zohledňuje veškeré souvislosti systému – statické požadavky uchycení jednotlivých obkladových prvků daných svými specifickými vlastnostmi, hmotnost zavěšovaného obkladu, vyložení obkladových prvků daných požadavkem na tloušťku tepelné izolace a vzduchové mezery, parametry daných umístěním a výškou objektu, typ a únosnost vyzdívky, do které se kotvy SPIDI®Max uchytávají. Vznikající tepelné mosty jsou eliminovány podložkami thermostop.

I uchycení obkladů je řešeno s ohledem na případné dilatační pohyby stavebních konstrukcí i samotného nosného rastru. Vysoká kvalita materiálů jednotlivých komponent fasád spolu s léty prověřeným způsobem aplikace tvoří spolehlivou ochranu realizovaných objektů.

Prodej kompletního fasádního systému SPIDI®Max a již zmíněný servis pro všechny zájemce na českém trhu zajišťuje firma ISODOM a.s., dceřiná společnost rakouského výrobce systému SLAVONIA. Zaměstnanci firmy ISODOM se snaží aktivně spolupracovat s mnohými českými architekty, projektanty a realizačními firmami na konkrétních projektech již od fáze přípravy zateplení nebo architektonických a stavebních záměrů až po samotnou realizaci stavebního díla.

PR: ISODOM, a. s.