EUROPARK Praha Štěrboholy – 24 000 m2 střech všech typů

Projekt tohoto nového nákupního centra na východním okraji metropole uzrával řadu let a u jeho vzniku stál Plan & Bau ČR, s. r. o., jedna z prvních rakouských firem působících v ČR již od konce 80. let a mající za sebou obdobný projekt – Park Hostivař.  

 

Společnost však v roce 2000 získala zakázku na dodávku tiskáren MAFRA v Praze a Olomouci a tento projekt, známý pod názvem FMC Štěrboholy prodala firmě SPAR.

Firma SPAR prostřednictvím své holdingové společnosti ASPIAG začala připravovat výstavbu a zvolila pro nás ne zcela běžný model výstavby bez generálního dodavatele s tím, že stavbu řídila firma Delta Projektkonsult, s. r. o., ale výběr dodavatelů byl věcí investora a architekta, kterým byla vídeňská kancelář A & GP (arch. H. H. Brunner a arch. F. Gressel).

Vzhledem k referencím i doporučení firmy Plan & Bau (prováděli jsme střechy jak na Parku Hostivař, tak i na obou tiskárnách MAFRA ), byla naše firma oslovena ke zpracování nabídky na kompletní provedení střech.

Po prostudování projektu jsme investorovi nabídli úpravy technického řešení i materiálů, a to s vyšší kvalitou materiálů, ale s třetinovou úsporou nákladů oproti ostatním firmám, kterou jsme dosáhli použitím hydroizolací ISOFLAMM, systému zelených střech ZinCo a materiálu Rheinzink (namísto projektovaného systému KAL-ZIP).

Zakázku jsme získali v srpnu 2001 a koncem září jsme zahájili první práce na střechách objektu EUROPARK a přilehlé administrativní budovy SPAR ČR.

Na objektu se můžete setkat s prakticky všemi typy střech, prováděných na současných stavbách, a jejich realizace probíhala kontinuálně ve všech ročních období (kolaudace se uskutečnila 20. srpna 2002). To bylo výzvou nejen pro naše techniky, ale i pro samotné izolatéry a klempíře.

Prvním typem střechy, který se začal realizovat, byla jednoplášťová střecha na trapézovém plechu ve skladbě:

 • parotěsná zábrana – Bitagit AL 40
 • tepelná izolace
  • – Rockwool Spodrock 100 mm
   • – Rockwool Dachrock max. 50 mm
 • 1. vrstva – ISOFLAMM GG 3 (mechanicky kotvený – kotvy SFS)
 • 2. vrstva – ISOFLAMM PS 4

Takto provedená skladba má požární odolnost 15 minut (byla použita již na tiskárnách MAFRA), je bezúdržbová a má odolnost proti UV záření. Výhodou bylo, že již po provedení první vrstvy byla střecha těsná a druhá vrstva byla provedena až na samotný závěr prací na objektu, což zaručovalo, že nebude poškozena stavebním provozem. Celkem 7500 m2.

Druhým typem střech byla jednoplášťová střecha na betonu provedená ve skladbě:

 • parotěsná zábrana – Bitagit AL 40
 • tepelná izolace – PSBS25S ve spádu + Polydek 50 mm
 • 2. vrstva – ISOFLAMM PS 5

Střecha rovněž bezúdržbová s odolností proti UV záření byla v požárně nebezpečných místech (1500m2) pokryta vrstvou kačírku nebo betonovou dlažbou. Celkem 5000 m2.

Třetím typem střechy byla zelená intenzivní střecha se systémem ZinCo ve skladbě:

 • parotěsná zábrana – Bitagit AL 40 EUROPARK Praha Štěrboholy – 24 000 m2 střech všech typů Projekt tohoto nového nákupního centra na východním okraji metropole uzrával řadu let a u jeho vzniku stál Plan & Bau ČR, s. r. o., jedna z prvních rakouských firem působících v ČR již od konce 80. let a mající za sebou obdobný projekt – Park Hostivař. projekt v praxi 9
 • tepelná izolace – PSBS25S 100 mm + Polydek 50 mm
 • 2. vrstva – ISOFLAMM EXSTRONG (odolný proti prorůstání kořenů)
 • ochranná a akumulační rohož SSM 45
 • drenážní vrstva FLORADRAIN FD 25
 • filtrační vrstva Systemfilter SF
 • Substrát 150 mm (částečně použita ornice z místa stavby)

Zelenou intenzivní střechu takových rozměrů jsme prováděli poprvé a rozměrově se jí blížila pouze zelená střecha na objektu SIEMENS Hadovka z roku 1999 s 3500 m2 .

Střecha byla oseta luční směsí českých luk, která se nejblíže shodovala s okolní květenou a po osetí v srpnu se již v září zazelenala. Celkem 4000 m2.

Čtvrtým typem střešního pláště byla inverzní střecha na betonu provedená ve skladbě:

 • 1. vrstva – ISOFLAMM GV 3
 • 2. vrstva – ISOFLAMM PS 5 (nebo EXSTRONG)
 • tepelná izolace – XPS ROOFMATE SL 140 mm
 • separační difuzně otevřená fólie – TGV 21 (ZinCo)
 • kačírek nebo betonová dlažba do štěrkového lože nebo extenzivní zelená střecha

Tato nejužívanější střecha je zároveň vystavena kritickým pohledům pracovníků centrály SPAR či návštěvníkům restaurace EUROPARK (část střechy slouží jako letní terasa pro restauraci) a její provedení tomu muselo odpovídat. Kombinace zelených ploch s dlažbou a kačírkem působí velice efektně. Celkem 3500 m2.

Posledním typem byla oblouková střecha nad Mallem s krytinou Rheinzink ve skladbě:

 • parotěsná zábrana
 • tepelná izolace Rockwool – Rockmin 160 mm
 • dřevěný záklop na roštu ze Z profilů s difuzní fólií
 • titanzinkový plech Rheinzink tl. 0,7 mm

Tato střecha tvoří dominantní prvek celého EUROPARKU a její provedení to jen podtrhuje.

Materiál Rheinzink byl použit i pro klempířské práce. Celkem 4000 m2.

Dále jsme dodali více než 50 světlíků různých velikostí od německé firmy ETERNIT, přes 1200 m2 betonových dlažeb a více než 500 m obrubníků.

Celková plocha zelených střech je 5000 m2 a 3200 m2 je střech s kačírkem.

Dodávku a montáž prováděla naše dceřiná společnost Střechy Slavonia, s. r. o., pod vedením hlavního stavbyvedoucího Martina Hájka – za pomoci subdodavatelských firem Gradus, s. r. o. (světlíky), Izolprag, s. r. o. (Rheinzink + klempířské práce) a Tompex International, s. r. o. (zahradnické práce).

 

Ing. Michal Němeček

ISODOM, a. s.