Kvalitně zastřešený The Park

V roce 2002 začala výstavba projektu Business Technology Park americké developerské společnosti AIG Lincoln na pražském Chodově u dálnice D1 směrem na Brno.

 

Dnes, po dvou letech výstavby, dospěl projekt do poloviny a bez nadsázky lze říci, že to byla trefa do černého. Vhodná poloha (dálnice, metro) i nekonvenční projekt architektě Jakuba Cíglera a Vincenta Maraniho, plný zeleně a vodních ploch, přivedly do parku nájemce opravdu zvučných jmen (IBM, SONY, DHL, ARAL, BP a řadu dalších).

Generálním dodavatelem první poloviny výstavby parku (objekty 01 až 06) je rakouská firma PORR, se kterou jsme měli možnost spolupracovat již na projektech EUROPAPIER a Anděl City. Vzhledem k velmi dobré vzájemné zkušenosti, a po schválení našich materiálů investorem, jsme byli vybráni pro realizaci střech a zelených střech na tomto prestižním projektu.

Výstavba začala objektem 02 s plochou 6 500 m2, ze kterých 1 500 m2 tvořily zelené střechy v obrácené skladbě:

 • Železobetonová deska
 • Spádový beton
 • Penetrace
 • Isoflamm GV 3
 • Isoflamm Exstrong
 • XPS tl. 60 - 120 mm
 • Difúzně otevřená separace ZinCo TGV 21
 • Drenážní vrstva ZinCo FD 40 (FD 25)
 • Filtrační vrstva ZinCo SF
 • Substrát

Skladba plochých střech byla rovněž navržena jako obrácená:

 • Železobetonová deska
 • Spádový beton
 • Penetrace
 • Isoflamm GV 3
 • Isoflamm PS 4
 • XPS tl. 140 mm
 • Difúzně otevřená separace ZinCo
 • TGV 21
 • Kačírek

Výhodou použití obrácených skladeb bylo, že po položení první vrstvy izolace byly plochy již vodotěsné a uvnitř objektu mohly pokračovat veškeré další práce bez nebezpečí poškození zatékáním.

Takto provedené skladby se opakovaly i na dalších etapách stavby:

 • Objekty 01 a 03 4 500 m2 (1 300 m2 ZS)
 • Objekt 05 4 500 m2 (1 300 m2 ZS)
 • Objekt 04 3 000 m2 zelená střecha
 • Objekt 06 5 000 m2 (1 600 m2 ZS)

Spodní stavba byla provedena z kvalitního vodotěsného betonu a tak nebylo nutné provádět svislé izolace, pouze přechodovou část na vodorovnou izolaci jsme ošetřili dvěma vrstvami modifikovaných pasě.

Po provedení železobetonového skeletu jsme provedli hydroizolace vodorovných ploch, a to jak v úrovni terénu, tak na střechách. Poté byl objekt těsný a mohly pokračovat práce uvnitř objektu i na plášti.

Většinou jako poslední se prováděli skladby zelených střech a komunikací v úrovni terénu a opracování detailů, prostupů a atik na střechách.

Při realizaci prvních šesti objektů jsme spotřebovali více jak 50 000 m2 modifikovaných APP pásů ISOFLAMM, 35 000 m2 separačních, filtračních a drenážních vrstev systému ZinCo, přes 2 000 m3 XPS a několik kilometrů plechů z Rheinzinku na klempířské práce.

Práce provádějí pracovníci naší dceřinné firmy Střechy Slavonia s. r. o. pod vedením stavbyvedoucího pana Martina Hájka a za spolupráce firmy Izolprag s. r. o. (klempířské práce).

Ing. Michal Němeček

Isodom, a. s