Vodárna Želivka – sanace střechy Filtrace 2 pěnovým sklem Foamglas + APP pásy Isoflamm

V ocelové hale Filtrace 2 vodárny Želivka se železobetonovými střešními panely, která byla dokončena v roce 1987, jsou umístěny otevřené pískové filtry sloužící k úpravě pitné vody pro Prahu.

Střecha haly však vykazovala delší čas netěsnosti, a to i přes náročnou rekonstrukci v roce 1999, kdy byla stávající skladba střešního pláště v celé ploše pokryta mechanicky kotveným Polydekem a horní izolační vrstvou ze SBS pásu s posypem.

Ani toto řešení však nepomohlo a investor se proto rozhodl v letošním roce k radikálnímu řešení a provedení kompletní rekonstrukce střešního pláště haly včetně výměny střešních panelů.

Ve výběrovém řízení vyhrála divize 1 pražského Metrostavu a k soutěži na subdodavatele pozvala i naši firmu.

Vzhledem ke znalosti prostředí (v objektu vodárny Želivka jsme rekonstruovali již přes 30 000 m2 střech) a zejména letitým zkušenostem s technologií pokládky pěnového skla (Sazka arena, ÚVN Střešovice, Budějovická alej a jiné) jsme po prostudování projektu nabídli úpravy technického řešení i materiálů (samozřejmě směrem k vyšší kvalitě) a navrhli vyzkoušené a kvalitní řešení, spočívající v provedení kompaktní skladby střešního pláště s těmito vrstvami: 

  • nosný železobetonový panel
  • penetrace ALP
  • pěnové sklo FOAMGLAS T4 tl. 120 mm do asfaltu AOSI
  • zátěr horkým asfaltem AOSI
  • modifikovaný APP pás ISOFLAMM PS 5

Výhodou tohoto řešení je bezúdržbová střecha s poměrně rychlou montáží, špičkovými vlastnostmi a dobrou cenou. Zakázku jsme získali v srpnu 2005 a koncem září jsme zahájili práce na střeše objektu Filtrace 2.

Stál před námi nelehký úkol vzhledem k termínu dokončení (24. 11. 2005), technologii pokládky pěnového skla (pokládat lze tento materiál pouze zasucha) i ploše střechy (9000 m2). Zároveň však znamenala tato střecha i určitou výzvu a my jsme tuto výzvu přijali a dnes můžeme s klidným svědomím říci, že i zvládli.

Průběh prací byl následující: Nejprve bylo nutné provést demontáž stávajícího střešního pláště včetně náročné likvidace izolačních materiálů a porušených žebírkových panelů včetně ochrany ocelové konstrukce a vlastních filtrů a následně osadit nové železo – betonové panely na stávající ocelovou konstrukci.

Tuto fázi zajišťoval Metrostav a my jsme nastoupili na střechu v okamžiku, kdy bylo připraveno první pole panelů s utěsněnými spárami o ploše 300 metrů čtverečních.

Práce jsme zahájili provedením penetračního nátěru a následně pokládkou desek Foamglas o rozměrech 600 x 450 mm do horkého asfaltu. (Položení desek Foamglas do horkého asfaltu zajistí, že tato vrstva se stává 100% parotěsnou zábranou).

Dalším krokem pak bylo provedení tzv. zátěru horkým asfaltem, který zajistí ochranu desek a kvalitu spar mezi nimi. Na takto připravený podklad jsme pak plnoplošně natavili bezúdržbový APP modifikovaný pás Isoflamm PS 5.

Takto jsme pak postupovali pole za polem, a to ze dvou směrů a vždy od atiky směrem ke středovému žlabu, který byl prováděn vzhledem k jeho složitosti a spádování až v samotném závěru.

Žlab o šířce 1,2 metru byl prováděn ve dvou vrstvách desek, kdy první vrstva měla tloušťku 80 mm a druhá byla tvořena spádovými deskami 40–130 mm, které byly dodány podle našeho požadavku přímo výrobcem.

Na samotný závěr jsme pak provedli montáž atik z Rheinzinku a na dvou stranách i kovového obkladu vnitřních stěn atik z trapézového plechu na systém Spidi.

Dodávku a montáž prováděla naše dceřiná společnost Střechy Slavonia s. r. o. pod vedením hlavního stavbyvedoucího Jiřího Matyse a s technickou pomocí firmy AZ Flex a. s. (dodavatel pěnového skla Foamglas). 

PR: Ing. Michal Němeček, ISODOM, a. s.