Centrála společnosti UNIQA a River Diamond v Praze a jejich fasády

Jako první vám představíme právě dokončený projekt centrály společnosti UNIQA v Evropské ulici v Praze 6, který je typickým příkladem použití keramické zavěšené odvětrávané fasády. 

 

Pro fasádu této členité budovy zvolili architekti z Ateliéru A.B.D. jako obkladový materiál neglazované modrošedé a lososově cihlové keramické dutinkové desky KeraTwin K12 tloušťky 18 mm a formátu 900 x 300, doplněné podle potřeby formátem 900 x 250. Keramický tažený hutný střep desek je vyroben v souladu s DIN EN 186-1 A IIa.

Nároží objektu a ostění otvorů je řešeno z desek sesazených na pokos, nadpraží a spodní ukončení stěn jsou pak provedena z perforovaného hliníkového plechu. Desky jsou připevněny pomocí neviditelného uchycení (nerezové háčky jsou k nosným prořlům připevněny nerezovými nýty a jsou skryty v dutinách v bočních stranách jednotlivých desek) ke spodní nosné hliníkové konstrukci systému SPIDI (tvořené kotvami SPIDImax 240/85, upevněnými k nosným stěnám objektu hmoždinkami EJOT a ALU profily tvaru T a L) vyráběné naší mateřskou firmou Slavonia Wien GmbH.

Statiku zavěšené fasády dodala zdarma jako součást dodávky nosné konstrukce a prováděcí dokumentaci včetně detailů zpracovala pro prováděcí firmu naše společnost ISODOM a. s.

Jako tepelná izolace objektu byly použity hydrofobizované desky Airrock ND tloušťky 150 mm a celkové vyložení fasády činí 250 mm.

Montáž necelých 3000 m2 této fasády probíhala od června do konce října letošního roku a pracovníci firmy Fastec s. r. o. zde odvedli velmi kvalitní práci, o čemž se můžete konečně sami přesvědčit, třeba cestou na letiště či při nedělním výletu do Šárky.

 

Dalším, právě dokončovaným projektem je polyfunkční dům River Diamond na Rohanském nábřeží v Praze 8-Karlíně, který bude součástí nové tváře města v této lokalitě a navazuje na již dokončené objekty Danube House a Nile House.

Objekt ve tvaru písmene U pojali architekti Šafer a Hájek, jak je u nich dobrým zvykem, s rozmanitostí nejen tvarovou, ale i materiálovou, a tak má Praha po OS Na Dolinách (Stavba roku 2004) další velkou šanci v prestižní soutěži o stavbu roku.

Spojovací křídlo objektu je navrženo jako pevná hmota ve tvaru kvádru, naznačující jistou příbuznost s již hotovými vedlejšími budovami, a je obloženo pískovcem.

Hmota není, kromě ustoupeného posledního patra, dělena ani vertikálně, ani horizontálně a v kompozici fasády je zdůrazněna symetrie křídla. Tato fasáda by měla být vnímána jako zásadní pro prezentaci objektu ve vztahu k městu. Dvě křídla objektu kolmá k řece jsou tvarově zajímavější. Kromě uskočených horních podlaží využili architekti i opakujících se arkýřů a balkonů, a fasády jsou tak děleny, a to jak vertikálně, tak i horizontálně.

Základní vertikální dělení je naznačeno ustoupením nejvyšších tří podlaží a obložením lamelami z titanzinku či předzvětralé mědi, které jsou aplikovány na bednění z desek CETRIS tloušťky 14 mm, připevněných na AlZn nosnou konstrukci systému SPIDI, tvořenou kotvami SPIDI a profily tvaru L (celkem 800 m2).

Horizontální dělení je navrženo jako sestava vrstev fasády, ve kterých hrají významnou roli pravidelné ploché větší arkýře v různých patrech. Základní hmota budovy je provedena jako kontaktní zateplovací systém MAMUT s minerálním izolantem a probarvenou omítkou. Předsazené arkýře jsou maximálně proskleny v plné výšce podlaží. Sklo je zde kombinováno s obkladovými deskami. Horní ustoupená podlaží jsou obložena titanzinkem či předzvětralou mědí v kombinaci s obkladovými deskami FUNDERMAX EXTERIÓR NT dekor 601 (imitující dřevo), tloušťky 6 mm, které jsou použity po celé výšce budovy a na hliníkovou nosnou konstrukci systému SPIDI, tvořenou kotvami SPIDI ALU a profily T a L, jsou přilepeny pomocí systému SikaTackPanel (celkem 1500 m2). Fasáda budovy mimo arkýře je rovněž maximálně prosklená.

Práce na fasádách tohoto objektu, jehož dodavatelem je Metrostav, zahájila firma Fastec s. r. o. v květnu tohoto roku a v těchto dnech se práce na fasádách chýlí pomalu ke konci.

Věříme, že vám uvedené stručné informace a fotografie těchto zajímavých projektů mohou sloužit jako jedna z inspirací při hledání nové tváře některého z vašich budoucích projektů, a my vám při tomto hledání budeme rádi i nadále pomáhat.

PR: Ing. Michal Němeček, ISODOM a. s.