Technický popis

Terasy a lodžie patří, vzhledem k množství a složitosti detailů k nejproblémovějším částem staveb z hlediska hydroizolace.

Na správném vyřešení a provedení detailů, zejména u balkónových dveří a francouzských oken, či uchycení zábradlí a napojení klempířských prvků, závisí funkčnost skladby teras, lodžií a balkónů.

V poslední době se preferují obrácené skladby s dlažbou ukládanou do terčů, před skladbou klasické jednoplášťové střechy s keramickou dlažbou na beton.

Výhodou obrácené skladby je suchá montáž a demontáž, s možností změny povrchu bez vlivu na vodotěsnost konstrukce, snadná diagnostika poruch i jejich oprav. Nevýhodou je, že povrch není zcela rovný a stabilní a ve spárách se usazují nečistoty.Výhodou jednoplášťové střechy je vytvoření ideálního podkladu pro keramickou dlažbu či stěrku, ale více převažují nevýhody, spočívající v mokrém procesu a náročnosti diagnostiky a opravy poruch konstrukcí.

 

Detaily:

 

Použití

Terasy, balkóny a lodžie se používají zejména v bytové výstavbě, u ostatních objektů pak hlavně jako architektonické prvky.

 

Orientační cena
Obrácená střecha se skladbou:

  • hydroizace 1.vrstva - ISOFLAMM GV 3
  • 2. vrstva - ISOFLAMM PS 5
  • tepelná izolace ROOFMATE SL 120 mm
  • difúzně otevřená fólie ZinCo TGV 21
  • vymývaná dlažba do terčů tl. 50 mm

 

Cena za 1 m2 včetně montáže je 1740,- Kč s pojištěním celé střechy po dobu záruky 10 let u pojišťovny GENERALI a to jak na materiál tak i na provedení.