Technický popis

V dnešní době vzhledem k nedostatku parkovacích míst začínají být aktuální zejména dva typy parkovišť, či hromadných garáží a to podzemní nebo na střeše.

Oba tyto typy potřebují 100% hydroizolaci a to nejen vnějších, ale vnitřních parkovacích ploch (v zimním období přivážejí auta zbytky sněhu a soli, které působí nepříznivě na nosnou konstrukci, není-li nebo je špatně provedena izolace proti vodě).

Pro izolace parkovacích ploch proto doporučujeme náš pás ISOFLAMM Ponti, který je možné použít v jedné vrstvě, jak pod litý asfalt, tak asfaltobeton nebo beton, což jsou povrchy používané u parkovišť.

Výhodou modifikovaného pásu ISOFLAMM Ponti je jeho vysoký bod měknutí (150°C), což spolu s umístěním výztužných vložek v horní třetině pásu umožňuje aplikovat litý asfalt přímo na ISOFLAMM Ponti bez použití separační vrstvy, která zapříčiňuje zvlnění povrchu v místech rozjezdu, brždění a zatáčení.

Velkou pozornost je potřeba věnovat správné přípravě vlastního podkladu pod izolaci, který nesmí obsahovat nepevné části, ostré hrany nebo nerovnosti větší než 2 mm. Rovněž je třeba důkladně vyřešit veškeré dilatace a detaily napojení na svislé konstrukce.

Při použití tepelné izolace je třeba mít na zřeteli její únosnost ( jako nejvhodnější je používáno pěnové sklo FOAMGLAS). 

 

Detaily:

 

Orientační cena

Skladba zatepleného parkoviště s jednovrstvou izolací:

  • příprava vyčištění povrchu
  • hydroizolace ISOFLAMM Ponti 5 mm
  • litý asfalt tl. 35 mm

 

Cena za 1 m2 včetně montáže je 870,- Kč s pojištěním celé střechy po dobu záruky 10 let u pojišťovny GENERALI a to jak na materiál tak i na provedení.