Technický popis

Klasické jednoplášťové střechy zateplené mají na nosné konstrukci parotěsnou zábranu (např. PE folie, ISOFLAMM GG, PKV nebo Foalbit ), další vrstvu skladby tvoří tepelná izolace (např. minerální vlna Rockwool, polystyren EPS, kašírovaný polystyren nebo jejich kombinace) a finální vrstvou je hydroizolace (např. modifikované pásy APP - ISOFLAMM PS nebo SBS - ISOFLAMM EKV, eventuelně různé typy fólií).

Hydroizolace může být natavena, mechanicky kotvená nebo zatížená kačírkem (tuto variantu je nutno použít u materiálů, které nejsou odolné vůči UV záření nebo v případě požárně nebezpečných úseků).

Výhodou jednoplášťové střechy nechráněné kačírkem je snadná diagnostika poruch i jejich oprava, naopak nevýhodou je, že při špatně zvoleném materiálu (bez UV filtru) tento stárne a dochází k poruchám zejména u přechodů na svislou izolaci (fólie a SBS pásy).

Všeobecnou nevýhodou jednoplášťových střech je mnoho vrstev, při jejichž provádění může dojít k zatečení vody do střešního pláště a jejího následného uzavření v konstrukci.

 

Detaily:

  

 

Použití

Použití jednoplášťových střech je nejčastější u střech průmyslových objektů, obchodních center či skladových hal.

 

Orientační cena

Klasická jednoplášťová střecha se skladbou:

  • parotěsná zábrana ISOFLAMM GG 4
  • tepelná izolace ROCKWOOL 2 x 60 mm
  • hydroizolace 1. vrstva - ISOFLAMM GG 3 mechanicky kotvený 
  • hydroizolace 2. vrstva - ISOFLAMM PS 4 natavený

 

Cena za 1 m2 včetně montáže je 1215,- Kč s pojištěním celé střechy po dobu záruky 10 let u pojišťovny GENERALI a to jak na materiál tak i na provedení.