Technický popis

Obrácené střechy mají přímo na nosné konstrukci vrstvu hydroizolace (např. ISOFLAMM PS, PKV, EKV), na kterou se pokládá tepelná izolace (odolná proti vlhkosti - např. extrudovaný polystyren ROOFMATE SL) zatížená kačírkem, dlažbou nebo zelenou střechou. Mezi tepelnou izolaci a zatěžující konstrukci se vkládá difúzně otevřená separační textilie, umožňující odvod vlhkosti z konstrukce (častou chybou bývá použití klasické geotextilie, která se časem uzavře a nepouští vlhkost z konstrukce, což vede ke ztrátě tepelně izolačních vlastností tepelné izolace a znehodnocení celé skladby obrácené střechy.
Výhodou obrácených střech je delší životnost hydroizolace, která je chráněna jak proti UV záření tak proti mechanickému poškození. Dále je výhodou, že není třeba provádět parotěsnou zábranu a konstrukce je rovněž ihned po provedení hydroizolace (1. vrstvy) vodotěsná.

Nevýhodou je vyšší cena tepelné izolace a horší diagnostika a oprava poruch hydroizolace.


Detaily: 

  

 

Použití

Občanská a bytová výstavba, administrativní budovy, terasy, zelené střechy.

 

 

Orientační cena

Obrácená střecha se skladbou:

  • hydroizolace 1. vrstva - ISOFLAMM GV 3
  • hydroizolace 2. vrstva - ISOFLAMM PS 5
  • tepelná izolace ROOFMATE SL 120 mm
  • difúzně otevřená fólie ZinCo TGV 21
  • kačírek 16/32 tl. 50 mm
  •  

Cena za 1 m2 včetně montáže je 1270,- Kč s pojištěním celé střechy po dobu záruky 10 let u pojišťovny GENERALI a to jak na materiál tak i na provedení.